آزمون تعیین سطح

به منظور ارائه بهترین و دقیقترین خدمات ممکن، لازم است پیش از شرکت در دوره های متنوع و مختلف Language Academy، در یک آزمون تعیین سطح شرکت کنید.

مرحله نخست این آزمون به صورت کتبی با سؤالات سه و چهار جوابی است و در یک پاسخنامه مجزا پاسخ داده می شود. این آزمون کتبی از دو بخش تشکیل شده است:

  • بخش اول برای تمام شرکت کنندگان الزامی است و دارای چهل پرسش است. زمان پاسخ دادن به این بخش سی دقیقه می یاشد.

  • بخش دوم در صورت نیاز، در اختیار شما قرار خواهد گرفت و دارای بیست پرسش است. زمان پاسخ دادن به این بخش پانزده دقیقه می یاشد.

در مرحله بعد یعنی مصاحبه (Interview)، مهارتهای گفتاری و شنیداری شما توسط یکی از کارشناسان آکادمی مورد ارزیابی دقیق قرار می گیرد.

در پایان آزمون، یک گزارش جامع تعیین سطح برای شما صادر می شود که نه تنها وضعیت شما را در سیستم آموزش Language Academy نشان می دهد، بلکه ارزیابی گسترده ای از جایگاه تقریبی شما در سیستمهای سنجش و آموزش بین المللی مانند چارچوب مرجع اروپایی (CEFR)، آزمون IELTS، آزمون TOEFL و سیستم سنجش دانشگاه کمبریج به دست خواهد داد.

هزینه شرکت در پروسه ارزیابی Language Academy و آزمون تعیین سطح، ده هزار تومان می باشد.

نمونه گزارش جامع آزمون تعیین سطح در آکادمی Language Academy