دکتر حسام الدین شهریاری

  • عضو هیئت مدیره Language Academy

  • مدیر دپارتمان ETS

  • مدرس دوره های تخصصی IELTS, TOEFL, GRE و مکالمه

 

تحصیلات:

  •  

 

سوابق حرفه ای:

  •